Výhody

Bezporuchovost

Díky tomu, že BS je tvořena pouze z pasivních součástek , tedy neobsahuje žádné pohyblivé mechanické prvky, je její životnost podstatně delší než u PC (řádově desítky let)

Správa a nastavení

Veškerá nastavení lze provádět na dálku přes síť.  Tímto lze celý proces spravování zcela centralizovat a globalizovat. To umožní jednomu systémovému administrátorovy spravovat větší počet stanic, než kdyby byla síť sestavena s PC stanic.

Monitorování

Tím, že je BS zcela spravovatelná přes síť, je velice jednoduché provádět monitoring stanic. Správce tak může mit perfektní přehled o tom, co se na které stanici děje a zda nepotřebuje jeho zásah dříve, než to zjístí samotný uživatel.

Údržba

V podstatě žádná. Díky bezporuchovosti stačí BS jednou zprovoznit, nakonfigurovat a pak uz slouží léta.

Ekonomie

Z ekonomického hlediska je BS výhodnějsí než PC protože:

Ergonomie

Z hlediska higieny pracovního prostředí je BS vhodnější proto, že nevytváří žádná zdraví škodlivá záření/vlnění a nevydává žádné nepříjemné zvuky jako hardisky či ventilátory běžného PC.
TOPlist