Jak to celé funguje

Zavedení systému = boot

Nejdříve je nutné do BS zavést systém - tak jako u běžného PC. Tomuto procesu říká BOOT. Vzásadě exitují dva způsoby jak systém do BS zavézt:
  1. přes sít
  2. z lokálního média (tzv. NetTop)

Zavedení sytému ze sítě

BS si pomocí bootovacího protokolu (BOOTP, DHCP,  PXE ...) zažádá server o obraz zaváděcího programu. Server jej protokolem TFTP stanici zašle spolu s dalšími informacemi o siti. Zaváděcí program se pak postará o stažení systému ze serveru a jeho spustění .
Tento typ zavádění umožnuje centralní správu BS - správce může vše řídit na dálku odkudkoli a nemusí osobně obcházet pracoviště.

Zavedení sytému z lokálního média

Protože bezdisková stanice nemá hard disk, může být systém, jehož velikost je jen několik MB, vypálen do paměti typu ROM (podobně jako BIOS) nebo je uložen např. na flashdisku. 
U totoho typu zavádění systému není potřeba mít na síti server se zaváděcími službami (viz. předchozí typ zavádění), což je výhodné např. u Windowsových serverů, kde tyto služby nejsou příliš běžné.

V tomto případě může BS fungovat jako samostatný počítač tzv. NetTop (interNET deskTOP)

Přihlášení k serveru

Podle konfigurace se BS napojí k serveru a zobrazí jeho přihlašovací obrazovku. Uživatel zadá svoje přihlašovací jméno (login) a heslo. Vše tedy probíhá úplně stejně jako při práci na bězném PC.

Přihlašovací obrazovka

Linux (GNOME)

Windows

Přihlašovací obrazovka Linuxu (GNOME) Přihlašovací obrazovka Windows

Práce s aplikací

Po přihlášení na server se uživateli zobrazí desktop (plocha prostředí) a může začít spoustět aplikace jako na bězném PC. Z uživatelského hlediska tedy není rozdíl zda pracuje na BS či PC.


Spuštěná aplikace

Linux (Open Office)

Windows (MS Office)

Open Office MS Office

TOPlist